خانه / داستان اولیای خدا

داستان اولیای خدا

عشق بی بدیل به خدا

تیایش در دل شب

عشق بی بدیل! اگر بپذیریم که آدمی موجودی فرامادی است کمااینکه سالها تلاش مادی اندیشان برای تنزل وجودش به مادیت باشکست حتمی روبرو شده است …و اگر بپذیریم که عشق و محبت یکی از اکسیرهای حیاتبخشی است که در همان قاموس غیرمادی تعریف میشود ، آن گاه به این نقطه …

ادامه نوشته »

عاقبت خلوت کردن در دل شب با خدا

تیایش در دل شب

? *عاقبت خلوت کردن در دل شب با خدا* ? *رسولخدا صلی الله علیه و آله فرمود:* ✳️چون بنده ای در نیمه شب با مولایش خلوت کند و به مناجات بپردازد خداوند نوری✨در دلش قرار دهد و به فرشتگانش گوید: ?بنده ام را ببینید که در نیمه شب تاریک با …

ادامه نوشته »

قصه ای عجیب ولی واقعی

قصه ای عجیب ولی واقعی؛باتعجب دیدم دوستانم دارندچرک وکثافت وخون میخورندو….. مردی بودازاهل شیرازبه نام حاج مومن که بسیارمردروشندل باایمان وباتقوایی بودکه مطالب بسیارمفیدی هم نقل میکردوازبعضی هاهم پنهان  مینمودوازجمله میگفت:یکی ازامام جماعت های شیرازبه من گفت بیاباهم برویم به زیارت حضرت علی بن موسی الرضا(ع)ویک ماشین دربست اجاره کرد؛چندنفرازتجارهم …

ادامه نوشته »