خانه / نماز

نماز

نور نماز شب و نوافل

علامه طباطبایی

نوافل نوری دارد که انسان را به انجام واجبات بلکه به ترک محرمات می‌کشاند، لذا از آثار مثبت آن نباید غافل بود و نباید خود را از آن محروم ساخت. ببینید یک روز که به نماز شب موفق می‌شوید با شبی که موفق نمی شوید چه قدر فرق دارد. ملاحظه …

ادامه نوشته »

نماز خواندن

خشوع در نماز

‍ چون خواستی به نماز بایستی با حالت کسالت ،خواب آلودگی، شتاب و لهو و بازی مایست بلکه با آرامش و وقار نماز را به جای آور. و بر تو باد که در نماز خاشع و خاضع باشی و برای خدا تواضع کنی و خشوع و خوف را بر خود …

ادامه نوشته »